BESTE PRIJS/KWALITEITSVERHOUDING

SNELLE LEVERTIJDEN

LEVERING IN

PERSOONLIJK & BETROUWBAAR

Privacy Policy

Dekker Vlaggen B.V., gevestigd aan Van Foreestallee 41, 7773DC Hardenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dekkervlaggen.nl

Van Foreestallee 41 7773DC Hardenberg

0031 523 234712

KvK nummer 92263070

Paula Dekker is de Functionaris Gegevensbescherming van Dekker Vlaggen B.V. Zij is te bereiken via paula@dekkervlaggen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dekker Vlaggen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer wij een offerte maken voor een bedrijf dan halen wij de bedrijfsgegevens (mede) uit het handelsregister van de KvK. Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, daarbij is steeds aangegeven om welke gegevens het gaat en hoe lang wij deze bewaren.

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, leveradres, factuuradres, emailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, ordernummer/ bestelnummer, KvK nummer, BTW-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandeling van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, leveradres, factuuradres, emailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, ordernummer/ bestelnummer, KvK nummer, BTW-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Leveren van het product zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om het product te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, emailadres, wachtwoord

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, ordernummer/ bestelnummer, leeftijd (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), aangekocht product, inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Naam, Adres, emailadres (alle 3 niet verplicht), welk product bekijkt u

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, leveradres, factuuradres, emailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, ordernummer/ bestelnummer, inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, emailadres, interesse in een product

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang/ toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Naam, emailadres, Interesse in een product, Social media account

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, emailadres, Interesse in een product, Social media account

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekkervlaggen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dekker Vlaggen B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dekker Vlaggen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Dekker Vlaggen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dekker Vlaggen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze website maakt gebruik van diensten van derden, waaronder Google, indien de marketingcookies zijn geaccepteerd. Voor meer informatie over hoe Google omgaat met persoonsgegevens, verzoeken wij u de privacy- en voorwaardenpagina van Google te raadplegen via de volgende link: Google Privacy & Voorwaarden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dekker Vlaggen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dekker Vlaggen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paula@dekkervlaggen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dekker Vlaggen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dekker Vlaggen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dekkervlaggen.nl